оружие массового поражения

оружие массового поражения
masinio naikinimo ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas; jo naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinis naikinimo ginklas pasižymi didele naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai turi ypač didelį neigiamą moralinį ir psichologinį poveikį. Masiniam naikinimo ginklui priklauso ↑ branduolinis, ↑ cheminis ir ↑ biologinis ginklas. Masiniam naikinimo ginklui taip pat priskiriamos ↑ naujos masinio naikinimo ginklų rūšys. Prie masinio naikinimo ginklo pagal savo veiksmingumą priartėja įprastinis didesnės galios ginklas. Masinis naikinimo ginklas tarptautiniais susitarimais iš dalies uždraustas. 1925 m. Ženevos protokolas uždraudė naudoti dusinamąsias ir nuodingąsias dujas ir biologines medžiagas. Po II pasaulinio karo pasirašyta daug tarptautinių susitarimų, saugančių žmoniją ir gamtą nuo masinio naikinimo ginklo: 1963 m. – sutartis, draudžianti branduolinio ginklo bandymus atmosferoje, kosmose ir po vandeniu; 1967 m. – sutartis dėl kosmoso naudojimo taikiais tikslais; 1968 m. – sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo; 1972 m. – konvencija, draudžianti bakteriologinį ginklą; JAV ir SSRS sutartys dėl priešraketinės gynybos sistemų apribojimo, dėl strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo (SGA-1); 1974 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl branduolinio ginklo požeminių bandymų apribojimo; 1977 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl bendradarbiavimo naudoti kosmosą taikiems tikslams; 1979 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo (SGA-2, sutartis neįsigaliojo, nes nebuvo ratifikuota); 1980 m. – Ženevos protokolas, draudžiantis naudoti padegamąjį ginklą prieš taikius civilinius gyventojus; 1987 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl vidutinio ir mažesnio nuotolio raketų sunaikinimo; 1991 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir apribojimo (START-1) – balistinių raketų ir sunkiųjų bombonešių skaičius mažinamas iki 3200 (po 1600 kiekvienoje valstybėje), o branduolinių užtaisų – iki 12000 (po 6000 – kiekvienoje valstybėje); 1993 m. – Paryžiaus konvencija dėl cheminio ginklo gamybos uždraudimo ir jo atsargų sunaikinimo, JAV ir Rusijos sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir apribojimo (START-2) – branduolinių užtaisų skaičius turi būti sumažintas 3 kartus. Lietuvos kariuomenė masinio naikinimo ginklo neturi ir nežada turėti. santrumpa(-os) MNG atitikmenys: angl. mass destruction weapon rus. оружие массового поражения ryšiai: dar žiūrėkbiologinis ginklas dar žiūrėkbiologinis ginklas dar žiūrėkbranduolinis ginklas dar žiūrėkbranduolinis ginklas dar žiūrėkcheminis ginklas dar žiūrėknaujos masinio naikinimo ginklų rūšys

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ — (ОМП), средства вооруженной борьбы, обладающие огромной поражающей способностью и низкой избирательностью действия, предназначенные для нанесения в короткие сроки массовых потерь и разрушений на больших территориях и во всех сферах борьбы.… …   Энциклопедический словарь

  • Оружие массового поражения — оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. Поражающие факторы оружия массового поражения могут, как правило, наносить урон противнику в течение определенного времени после его применения и …   Морской словарь

  • Оружие массового поражения — ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;... Источник: Федеральный закон от 18.07.1999 N 183 ФЗ (ред. от 06.12.2011) Об экспортном контроле ... оружие массового поражения ядерное, химическое, биологическое или… …   Официальная терминология

  • Оружие массового поражения — ОМП виды оружия, способные при ограниченном привлечении сил и средств вызвать массовые потери и разрушения вплоть до необратимых изменений свойств окружающей среды. Основные отличительные особенности ОМП: многофакторность поражающего действия;… …   Словарь черезвычайных ситуаций

  • Оружие массового поражения — (англ mass affection/damage weapons) по законодательству РФ об экспортном контроле ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие (ст. 1 ФЗ «Об экспортном контроле»**). См. также Химическое оружие …   Энциклопедия права

  • Оружие массового поражения — Ядерный взрыв Оружие массового поражения …   Википедия

  • оружие массового поражения — masinio naikinimo ginklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintys ginklai; jų naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinio naikinimo ginklai pasižymi naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • оружие массового поражения — masinio naikinimo ginklas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas, kurio naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Pasižymi didele naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme –… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Оружие массового поражения Российской Федерации — Оружие массового поражения По типу …   Википедия

  • Оружие массового поражения Сирии — Оружие массового поражения По типу …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”